Majster Pavol z Levoče

Majster Pavol z LevočeMajster Pavol z Levoče

Hospodársky rozmach na prelome 15. a 16. storočia vytvoril priaznivé podmienky pre vývoj umenia na Slovensku. Bolo to obdobie neskorej gotiky, keď Slovensko dosiahlo vrchol svojej vtedajšej tvorby. Jedným z vedúcich miest v oblasti Spiša bola práve Levoča.

Približne okolo roku 1500 sa v Levoči objavuje Majster Pavol, umelec v podstate zrelý a ustálený. Nie je presne známe kde sa narodil, ani odkiaľ prišiel, predpokladá sa len, že pracoval v jednej z juhonemeckých rezbárskych dielní, čo dosvedčuje vplyv tamojších umelcov na jeho tvorbu. Jeho priezvisko nie je známe. Písomných správ o Majstrovi Pavlovi z Levoče nie je veľa. Usadil sa v Levoči, kde mal rezbársku a pravdepodobne aj maliarsku dielňu. O jeho živote nie je k dispozícii veľa správ, keďže mestský archív približne 10 rokov po majstrovej smrti vyhorel.

 

Jediným z diel, kde je autorstvo Majstra Pavla zaručené písomnou správou, je hlavný oltár v kostole sv. Jakuba v Levoči. Vzhľadom na rukopis a črty jednotlivých častí oltára však nie je možné usúdiť, že celý oltár je dielom Majstra Pavla.  Jedná sa o umelcovo vrcholné dielo vytvorené podľa predpokladov v rokoch 1508-1517, pravdepodobne vo viacerých etapách končiacich pozlátením, príp. polychrómovaním oltára.

Nikodem Majster Pavol z LevoceHlavný oltár z kostola sv. Jakuba v Levoči je nádherným dielom prepojenia architektúry, plastiky, maliarstva, ako aj umenia dekorácie. Oltár obsahuje výjav z Poslednej večere, sochy Madonny, svätého Jána a svätého Jakuba. Na vnútorných stranách otváracích krídel oltára sa nachádzajú dva reliéfy umiestnené nad sebou. Jeden z nich tvorí scéna apoštolov, ktorí odchádzajú hlásať evanjelium, druhý, ako aj ostatné dva obsahuje výjavy zo života Jána Evanjelistu. Z vonkajšej časti krídel oltára sa nachádza osem veľkých tabúľ, na ktorých sú namaľované Kristove pašie.

V skrini hlavného oltára sa nachádzajúce tri veľké sochy – Mária, Jakub, Ján Evanjelista znázorňujú prejav dokonalej majstrovej techniky, zároveň sú však dôkazom, ako Majster Pavol z Levoče poznal Stosovo dielo.

Predpokladá sa, že dielňa ktorú Majster Pavol viedol bola dosť rozsiahla a ktorej dal neobyčajnú ucelenú tvárnosť, pretože diela, ktoré z tejto dielne pochádzali, je možné na prvý pohľad rozoznať. Diela Majstra Pavla prekonali aj hranice Spiša, jeho vlastného pôsobiska.

Za zmienku stojí interiér kostola v Spišskej Sobote, kde v predele oltára môžeme nájsť podobne ako v Levoči výjav Poslednej večere. Na oltári je uvedené datovanie z roku 1516, v dekorácii boli použité aj renesančné motívy. V oltárnej skrini sa nachádza reliéf sv. Juraja na koni, ktorý zabíja draka.

Vychutnajte a prežite túto dobu s ručne robenými replikami z diela Majstra Pavla zhotovenými podľa dobovej predlohy. Je to veľké čaro mať v ruke čo len jednu zo sošiek, alebo búst.

Umenie srdcom

 

Zdroje použité pri písaní článku:
Jaromír Homolka, Majster Pavol z Levoče, Tatran Bratislava, 1973, str.9
http://sk.wikipedia.org/wiki/Majster_Pavol_z_Levo%C4%8De

 

Férový obchod

Ferovy obchod
Kúpou výrobkov od nás podporujete tradičných výrobcov a naše úsilie o hľadanie ďalších výrobkov, ktorých tvorba vychádza so srdca. Naša cenotovorba je založená na férových podmienkach voči výrobcom a na otvorených vzťahoch. Naším cieľom je podpora výrobcov a šírenie radosti z jednotlivých produktov.