Majster Pavol z Levoče

Majster Pavol z LevočeMajster Pavol z Levoče

Hospodársky rozmach na prelome 15. a 16. storočia vytvoril priaznivé podmienky pre vývoj umenia na Slovensku. Bolo to obdobie neskorej gotiky, keď Slovensko dosiahlo vrchol svojej vtedajšej tvorby. Jedným z vedúcich miest v oblasti Spiša bola práve Levoča.

Približne okolo roku 1500 sa v Levoči objavuje Majster Pavol, umelec v podstate zrelý a ustálený. Nie je presne známe kde sa narodil, ani odkiaľ prišiel, predpokladá sa len, že pracoval v jednej z juhonemeckých rezbárskych dielní, čo dosvedčuje vplyv tamojších umelcov na jeho tvorbu. Jeho priezvisko nie je známe. Písomných správ o Majstrovi Pavlovi z Levoče nie je veľa. Usadil sa v Levoči, kde mal rezbársku a pravdepodobne aj maliarsku dielňu. O jeho živote nie je k dispozícii veľa správ, keďže mestský archív približne 10 rokov po majstrovej smrti vyhorel.

 

Jediným z diel, kde je autorstvo Majstra Pavla zaručené písomnou správou, je hlavný oltár v kostole sv. Jakuba v Levoči. Vzhľadom na rukopis a črty jednotlivých častí oltára však nie je možné usúdiť, že celý oltár je dielom Majstra Pavla.  Jedná sa o umelcovo vrcholné dielo vytvorené podľa predpokladov v rokoch 1508-1517, pravdepodobne vo viacerých etapách končiacich pozlátením, príp. polychrómovaním oltára.

Nikodem Majster Pavol z LevoceHlavný oltár z kostola sv. Jakuba v Levoči je nádherným dielom prepojenia architektúry, plastiky, maliarstva, ako aj umenia dekorácie. Oltár obsahuje výjav z Poslednej večere, sochy Madonny, svätého Jána a svätého Jakuba. Na vnútorných stranách otváracích krídel oltára sa nachádzajú dva reliéfy umiestnené nad sebou. Jeden z nich tvorí scéna apoštolov, ktorí odchádzajú hlásať evanjelium, druhý, ako aj ostatné dva obsahuje výjavy zo života Jána Evanjelistu. Z vonkajšej časti krídel oltára sa nachádza osem veľkých tabúľ, na ktorých sú namaľované Kristove pašie.

V skrini hlavného oltára sa nachádzajúce tri veľké sochy – Mária, Jakub, Ján Evanjelista znázorňujú prejav dokonalej majstrovej techniky, zároveň sú však dôkazom, ako Majster Pavol z Levoče poznal Stosovo dielo.

Predpokladá sa, že dielňa ktorú Majster Pavol viedol bola dosť rozsiahla a ktorej dal neobyčajnú ucelenú tvárnosť, pretože diela, ktoré z tejto dielne pochádzali, je možné na prvý pohľad rozoznať. Diela Majstra Pavla prekonali aj hranice Spiša, jeho vlastného pôsobiska.

Za zmienku stojí interiér kostola v Spišskej Sobote, kde v predele oltára môžeme nájsť podobne ako v Levoči výjav Poslednej večere. Na oltári je uvedené datovanie z roku 1516, v dekorácii boli použité aj renesančné motívy. V oltárnej skrini sa nachádza reliéf sv. Juraja na koni, ktorý zabíja draka.

Vychutnajte a prežite túto dobu s ručne robenými replikami z diela Majstra Pavla zhotovenými podľa dobovej predlohy. Je to veľké čaro mať v ruke čo len jednu zo sošiek, alebo búst.

Umenie srdcom

 

Zdroje použité pri písaní článku:
Jaromír Homolka, Majster Pavol z Levoče, Tatran Bratislava, 1973, str.9
http://sk.wikipedia.org/wiki/Majster_Pavol_z_Levo%C4%8De

 

Fair trade
when purchasing our products, you support traditional producers and our effort to find another producers, those production arises from the hearth. Our price making arises from fair condition towards producers and from open relations. Our aim is to support the producers and to widespread joy from offered products.