O projekte Umenie srdcom

Umenie srdcom projektProjekt "Umenie srdcom" vznikol v roku 2012 v snahe podporiť ľudí zaoberajúcich sa výrobou produktov s vysokým podielom ručnej práce, kde každý kus je jedinečný originál, do ktorého je vtlačená pečať osobitosti umelca alebo majstra.

Jednotlivých umelcov a remeselníkov si vyberáme na základe nášho vnútorného súznenia, ktoré rozvibruje naše srdce a vykúzli radosť z krásy a remeselného spracovania. Túto radosť sa snažíme odovzdať ďalej prostredníctvom krásnych výrobkov a stránok, na ktorých tieto výrobky prezentujeme.

Pokiaľ je to v našich silách, umelcov navštívime aj v ich ateliéri, prípadne doma a snažíme sa ich spoznať aj po stránke osobnostnej a ľudskej. Máme veľkú radosť, k akým hodnotným a dobrým ľuďom sme za krátku existenciu tohto projektu boli pritiahnutí a mali tú česť sa s nimi osobne zoznámiť a spoznať.  Každého umelca a remeselníka si vážime ako jedinečnú osobnosť, ktorá disponuje špecifickým druhom danosti, daru, ktorý smie prostredníctvom ním vyrábaných výrobkov poodkryť druhým ľuďom.

Je pre nás veľkým prekvapením, koľko dôvtipu a zručností je potrebné vynaložiť, kým svetlo sveta uzrú jednotlivé diela. Či už sa jedná o malú pastierku píšťalku, fujaru, anjelika, výrobok z ovčej vlny, alebo drevorezbu, každý z uvedených darčekov na nás dýcha svojou vlastnou dušou, vytvorenou rukou umelca, ktorý ten daný výrobok vytvoril. Za mnohým tým, čo sa na prvý pohľad javí ako bezvýznamné, sa skrývajú hodiny mravenčej práce, ktorej predchádza štúdium a tvorivá činnosť autora.

Práve v tom je ten rozdiel, keď v ruke držíte výrobok, ktorý prehovára k Vašej duši. Jej krása je výsledkom nielen majstrovej precíznosti a šikovnosti, ale hlavne odzrkadľuje, ako tento so svojím darom dokáže zaobchádzať. Ak je motívom jeho práce zanechať v nej časť seba, svojho srdca a ušľachtilosti, načerpá navyše ďalšiu tvorivú silu a inšpiráciu z rovnorodých úrovní a toto vylepšovanie nebude mať konca-kraja. Svojou túžbou šíriť pravú krásu si vytvára stále nový a nový priestor na prijímanie hodnotných nápadov.

Vyskúšajte sami, aký je to rozdiel mať v ruke čo i najmenší z takýchto predmetov. Nedá sa to opísať slovami... Originálny darček, prípadne suvenír zo Slovenska, pre Vašich blízkych a známych, prípadne pre zahraničných hostí.

Nech týchto pár riadkov znie ako naše vyznanie. Vyznanie ľudí, ktorí okúsili čaro výrobkov s dušou a vdýchli im spoločný názov Umenie srdcom.

 

Fair trade
when purchasing our products, you support traditional producers and our effort to find another producers, those production arises from the hearth. Our price making arises from fair condition towards producers and from open relations. Our aim is to support the producers and to widespread joy from offered products.